Ekonomi

Här på vår avdelning för ekonomi kommer vi att rikta in oss på ekonomiska tips som inte platsar in våra andra kategorier låna pengar, spara pengar eller försäkringar.

Skuldsanering

SkuldsaneringSkuldsanering innebär att personer som har stora och svårhanterliga skulder befrias från skyldigheten att betala dessa. För så kallade fysiska personer i Sverige gäller skuldsaneringslagen och för juridiska personer, företag, gäller andra skuldsaneringsregler. Det är Kronofogdemyndigheten som beslutar om en person kan få skuldsanering.

I regel erbjuds skuldsanering till personer som inte har någon som helst möjlighet att minska sin totala skuld. En skuldsanering innebär att man reducerar skulden till en rimlig nivå där personen har möjlighet att själv betala av skulden löpande inom överskådlig tid.

Ekonomitips

Det finns stora möjligheter för alla att själva påverka sin privata ekonomi och spara pengar i vardagen. Exempelvis finns möjligheten att minska konsumtionen och tänka igenom sina inköp. Det finns hur mycket tips som helst och på vår avdelning för ekonomitips finns det med största sannolikhet något för alla som vill spara pengar i vardagen.