Fackförbund

Ett fackförbund är en organisation som samlar fackföreningar inom en viss bransch. Ett exempel på ett stort fackförbund är Unionen som samlar fackföreningar inom den privata arbetsmarknaden. Ett fackförbund har till uppgift att hjälpa sina medlemmar med anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö, vidareutbildningar osv. Tittar man på Sverige och jämför internationellt är andelen anställda som är medlemmar i ett fackförbund hög. Andelen av de anställda som är medlemmar är något högre för arbetare än för tjänstemän.

De flesta fackförbund i Sverige är indelade i större centralorganisationer dör LO organiserar arbetare, SACO akademiker och TCO tjänstemän.