Bolån

Hus- eller villaköp brukar vara en av de största affärerna som görs i livet och för finansieringen är det ofta bolån som gäller från bank eller något annat bolåneinstitut. Konjunktursläget på marknaden bestämmer hur bolåneräntorna ligger och det kan skilja en hel del från år till år vad gäller ränteläget. Att ta hänsyn till konjunkturen när det är dags att köpa bostad känns många gånger dumt, det viktiga är att man köper när det känns rätt i livet och samtidigt noga har räknat på återbetalningen oavsett om räntorna går upp eller ned efter köpet.

Mer information om bolån kommer…