Aktier

Genom att spara i aktier så investerar du i de företag vars aktier du köper och får ta del av bolagets vinster och förluster. För att köpa och sälja aktier måste du vara ansluten till en värdepapperstjänst som möjliggör att genomföra affärer på olika börser där handel med aktier sker.

Mer information om aktier kommer…