Fonder

Fonder är bortsett från sparande på bankkonto den absolut vanligaste sparformen och det mycket på grund av att en del av våra pensionspengar automatiskt placeras i ett fondsparande. Att fondspara själv utöver pensionssparandet är också det väldigt vanligt och många gånger ett bra mellanläge om man inte enbart vill spara på ett sparkonto eller ta steget att börja handla med aktier.

Mer information om fonder kommer…