Bilförsäkring

Har du köpt en ny bil och behöver teckna en ny bilförsäkring eller vill du kanske byta försäkringsbolag för att få bättre service eller ett lägre pris? Då hjälper vi dig gärna vidare med vad du behöver tänka på när du ska teckna en försäkring till din bil.

Bilförsäkringen och dess olika delar

Normalt sett består en bilförsäkring av flera olika delar och upplägget är liknande bland de flesta försäkringsbolag.

Trafikförsäkring

Den del som alltid är obligatorisk för att få framföra en bil på allmänna vägar. En trafikförsäkring måste alltid finnas tecknad för bilen för att den ska vara laglig, om inte bilen är avställd hos Vägverket.

Halvförsäkring

Nästa steg i försäkringsstegen efter trafikförsäkringen är något som kallas för halvförsäkring. I halvförsäkringen ingår förutom trafikförsäkringen även något som kallas för delkaskoförsäkring som ger skydd mot bland annat brand, stöld och maskinskada. Skador på bilens utrustning helt enkelt. Se nedan vad delkaskodelen vanligtvis täcker.

  • Brand
  • Glas
  • Stöld
  • Maskinskada
  • Räddning
  • Rättsskydd

Tänk på att stöldförsäkringen inte täcker saker som finns i bilen och som inte hör till bilens normala utrustning. Dessa saker täcks vanligtvis av hemförsäkringen.

Även maskinskadeförsäkringen kan skilja sig en del mellan de olika försäkringsbolagen vad gäller direktimporterade bilar från ett annat land. Viktigt att kolla upp detta alltså om man planerar att försäkra en importerad bil.

Helförsäkring

Vidare i försäkringstrappan för bilförsäkringen kommer helförsäkringen som utöver trafik- och halvförsäkringen även består av en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ger ersättning för vagnskador som uppkommer på ditt fordon då du själv varit vållande till en trafikolycka eller liknande.

Tilläggsförsäkringar

Som extra komplement till ovanstående delar i bilförsäkringen kan man välja att teckna olika så kallade tilläggsförsäkringar. Hyrbil, vägassistans och självriskreducering vid skadegörelse är några exempel på tillägg man kan göra till sin bilförsäkring. Här är det klokt att tänka igenom vilka behov och bekvämligheter man är beredd att betala extra för.

Att tänka på vid tecknande av bilförsäkring

I Sverige finns en mängd olika försäkringsbolag att välja på när man ska teckna en bilförsäkring och det bästa är så klart att kolla runt och höra efter bland bolagen och välja det mest kostnadseffektiva alternativet. Priserna varierar så att göra en årlig genomgång kan hjälpa dig att i vissa fall spara en betydande summa som man gärna lägger på annat än bilförsäkringen om man inte behöver.