MC-försäkring

Att MC-försäkringen har stora likheter med bilförsäkringen är kanske inte så konstigt med tanke på dess likheter vad gäller användningsområde och risk. Speciella krav brukar alltid finnas från försäkringsbolaget vad gäller övrig utrustning för att försäkringen ska gälla vid olycka. Det är till exempel viktigt att man använder den skyddsutrustning som är lämplig vid framförandet av en motorcykel så som hjälm och övrig skyddsutrustning.

Mer information om MC-försäkringar kommer…