Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen finns till för att ge ekonomisk ersättning vid olycksfall. Ofta har man en olycksfallsförsäkring via sin arbetsgivare som gäller både på arbetet och på fritiden men det kan skilja sig en del. Det är viktigt att först och främst kolla upp så att man har en olycksfallsförsäkring och under vilka förutsättningar den gäller och vid behov komplettera så att man alltid har ett fullgott skydd vid olyckor.

Mer information om olycksfallsförsäkringar kommer…